Roth kontrol teknolojisi – minimum maliyetle maksimum konfor Radyant ısıtma ve soğutma sistemleri hava koşulları ve kullanıcı ihtiyaçları en iyi şekilde maksimum verimlilik ve optimum enerji kullanımı ile çalışmasını adapte olduğundan emin olmalıdır. Enerji Tasarrufu Yönetmelikte cevaben kontrol ve düzenleme için radyant ısıtma ve soğutma sistemleri, tesisleri için zorunlu olacaktır, örneğin, dış sıcaklık, zaman, mekan ve sıcaklık kontrolü var. Roth … Read More