Kreide

İş İlkeleri

  • Koruma ve orta ölçekli aile işlerini genişletiyor.
  • Sinerji yaratan ürünler, pazarlar ve teknolojiler açısından çeşitlendirilmesi.
  • Başarı odaklı, şirketler ve toplam faiz ile ilgili de dahil olmak üzere bölünmeler, özerk eylem.
  • Bizim iş müşterilerinin geliştirme.
  • Kalite ve yenilik yoluyla ilgili piyasalarda Yetkinlik liderlik.
  • Çevre ve kaynak tasarrufu üretim ve ürün tasarımı.
  • Takım odaklı düşünme ve oyunculuk.
  • Çalışanlar ve onların meşru endişelerine bağlılık yükselme.
  • Adil İş eylem ve sorumlu kurumsal vatandaşlık.
  • Firmamızın bağımsızlığını güvence ve bizim görevleri yerine getirmek için düzgün bir dönüş.